عنوان خبر : بوی ماه مهر - بوی ماه مدرسه
 زمان ارسال خبر : 6/7/1394 12:30 
 

همراهان همیشگی سلام

 

 

ما درون نیمکتی جا می شدیم!

ماپراز تصمیم کبرا میشدیم!

کاش هرگز زنگ تفریحی نبود!
جمع بودن بودو تفریقی نبود!
کاش میشد باز کوچک میشدیم!

لااقل یکروزکودک میشدیم.. 

 

 

ماه مهر بر همه بچه مدرسه ای هاى قدیمى و جدید مبارک

روزهای پاییزیتان طلایی