عنوان خبر : راه اندازی سرور های جدید
 زمان ارسال خبر : 10/3/1394 9:39 
 

 *** مژه به وبدیتایی ها ***

 

سرورهای جدید با سیستم هایبریدی راه اندازی شد

 

 

هایبرید سرور با حفظ استقلال در نرم افزار از سخت افزار مستقل نیز بهره مند می باشد و با سهولت در امکان ارتقا ، مدیر سرور به هنگام رشد مصرف سرویس خود، بدون نیاز به اعمال تغییرات و تنظیمات در سیستم عامل و اطلاعات سرور می تواند از سخت افزار قدرتمندتری نیز استفاده نماید.

 

 

به جمع وبدیتا بپیوندید... خبرهای خوب در راه است